home forum slovensko

Vladimir Omejc Memorial 2015

 

Slovenian Go Association, Aleševa 3, 1000 Ljubljana, p.p. 298, 1001 Ljubljana, VAT number: 52192334

 

© Slovenian Go Association 2005-2013